วิสัยทัศน์
จะมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้าน
จะสืบสานปณิธานไปทุกที่
จะยืนหยัดปรัชญาทุกนาที
ทุกครัวเรือนจะต้องมี PSI
บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PSI Corporation Co,.Ltd.) ศูนย์รวมจานดาวเทียม แอร์ กล้องวงจรปิด ผู้ผลิตและจำหน่ายจานดาวเทียม ที่ก่อตั้งมายาวนาน กว่า 30 ปี หนึ่งในความภูมิใจของคนไทยภายใต้สินค้ายี่ห้อ PSI เป็นบริษัทผู้นำทางด้านการผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ระบบการสื่อสาร ผ่านดาวเทียมของประเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
PSI ได้เพิ่มการผลิตสินค้า และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานระบบ MATV , กล้องรักษาความปลอดภัย OCS (Online Camera Security) และโซลาร์เซลล์ โดยมีทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ประกอบกับการนำเทคโนโลยี ดิจิตอลชั้นสูงมาใช้ในการผลิตสินค้าทุกขั้นตอน ทำให้สินค้าของเรามีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศในแถบ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย แอฟริกา แอฟริกาใต้
  • พันธกิจ
  • 1. มุ่งมั่นยกระดับความรู้และคุณภาพชีวิตของพนักงาน
  • 2. ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • 2. ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • 4. ปรับปรุงระบบการทำงานให้โปร่งใสและได้มาตรฐานสากล
  • 5. ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการองค์กร
  • 6. ส่งมอบบริการและสินค้าในราคาที่เหมาะสม
  • 7. สร้างความสำเร็จร่วมกับตัวแทนช่างและซัพพลายเออร์
  • 8. รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และยึดหลักธรรมาภิบาล